Rekisterin pitäjä, postiosoite:

Tanssin Ilo ry
Vaarinpiha 4 D 7
02400 KIRKKONUMMI

tanssinilo@gmail.com


Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sixten Rabb
sixten.rabb@kolumbus.fi
p. 050 341 7778


Rekisterin nimi

Tanssin Ilo ry:n jäsenrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Tanssin Ilo ry:n jäseneksi, ja hänellä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämään tilaisuuteen tai kokoukseen.


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä tiedottaminen. Tietoja voidaan käyttää Tanssin Ilo ry:n toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja EU:n
tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa.


Rekisterin sisältämät tiedot

Jäsenrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi/nimet
Kotipaikka
Kotiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero


Tietojen luovutus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietojen tarvetta tehtävissä ja jäsenrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tanssi Ilo ry:n käytössä. Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään jäsenen pyynnöstä.


Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tanssin Ilo ry:n hallituksen antamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri on tehty sähköisesti ja suojattu salasanalla jäsenasioita hoitavan kotona, lukitussa tilassa.

Rekisteriseloste (pdf)